Doodenschip

De Prinselijke Eenvoud uit Leeuwarden


identiteit

Het Doodenschip is een boek van de Mexicaans/Duitse schrijver B. Traven. Het is een lofzang op de individuele geest en vooral op de geestkracht van de vertrapten en onderdrukten. De gezichtsloze en naamloze bemanningen van de dodenschepen, mannen zonder vaderland en zonder hoop, worden helden en krijgen een tragische werkelijkheid. Traven laat zijn romanfiguren integer ten onder gaan. Hij beschrijft niet de liefde, de pijn of de ellende, maar het noodlot. In de roman het Doodenschip is iedereen zonder bewijs van nationaliteit ten allen tijde en in alle landen overgeleverd aan de gezagsdragers en machtsdragers van dat moment. Ook in onze tijd waarin door etnische en andere conflicten veel mensen statenloos worden is een verhaal als Het Doodenschip nog altijd, actueel. Het verhaal Het Doodenschip vertelt het verhaal van de Amerikaanse zeeman Gerard Gale, die, na een nacht passagieren in Antwerpen ontdekt dat zijn schip vroeger is vertrokken en dat hij alleen, zonder bezittingen, geld en papieren, is achtergelaten. Zonder bewijs van zijn identiteit of nationaliteit gelooft niemand wat hij zegt. Geen enkele ambtenaar wil ook maar enige verantwoordelijkheid dragen. Een ambtenaar legt Gale zelfs uit: "Het feit dat U hier voor me staat is geen bewijs dat u geboren bent. Ik moet het maar geloven". Traven portretteert het belang dat de wereld hecht aan papieren en documenten als bureaucratische obsessie en absurditeit. De reactie van de autoriteiten is te verwachten: hij wordt van het kastje naar de muur gestuurd, van land naar land. Na vele omzwervingen belandt hij in Spanje en monstert aan als stoker op een vervallen vrachtschip. De "Yorikke", het dodenschip uit de titel, is gedoemd in zee te verdwijnen, zodat de eigenaren het geld van de verzekeringen kunnen incasseren. Het leven in de machinekamer van de "Yorikke" is een regelrechte hel: onophoudelijke hitte, rugbrekende arbeid, smerig eten en de wetenschap dat de "Yorikke" zal zinken. In een haven worden Gale en zijn vriend Stanislaw gekidnapt door een ander dodenschip, “The Empress of Madagascar”. Dit schip vergaat in een storm en de twee vrienden blijven achter op het wrak. Zwak van uitputting ziet Stanislaw een visioen van hun oude "Yorikke" en springt in het water. Gale blijft achter, vastgebonden aan de wrakstukken van het schip en ziet Stanislaw verdrinken.........

Acteurs: Colin Vosveld
Erik Karssen
Muziek: Arjen Bras
Decor: Tom Reeders
Licht: Kees Botman
Kostuums: Anneke Soldaat
Dramaturgie K.P. Meima
Regie: Hans van Buuren
Productie: Jos de Vooght, Anneke Soldaat
Vrijwilligers: mol, dixon, sven, elsa, tjitske, rufus e.v.a.
Doodenschip was geproduceerd binnen de verantwoordelijkheid van Stichting De Prinselijke Eenvoud, Leeuwarden, mei 1998

De productie is wordt mogelijk gemaakt door subsidiëring van
Gemeente Leeuwarden
Nieuwe Stadweeshuis, Lammert Koopmansstichting en het Juckema Siderius FOnds. Natuurlijk heeft ook meegewerkt Afvalsturing NV te Leeuwarden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos de Vooght. of tel: +31 058 2802615

Gale

pipip

bloed

drinken

gered


Op dit moment is een nieuwe voorstelling in voorbereidingbinnenpijn  
het Oog van de Orkaan