DOODENSCHIP
- MAGIC ROOM - DE MAANGODIN
- PELINOR
- ROOS
LITTLE HOUSE
AGENDA TROOSTZAAL
ACHTERGRONDEN EN CONTACT

Algemene Informatie

Doel van stichting De Prinselijke Eenvoud:
	“Het bevorderen van theater en muziek in de breedste zin van het woord.”


Activiteiten van Stichting De Prinselijke Eenvoud:
De Prinselijke Eenvoud is op dit moment - naast de eigen organisatie - ook een onderdeel van de kunstenaarsgroep “Arendstuinstichting’.

De Arendstuinstichting geeft atelierruimte in beheer aan podiumkunstenaars en performers. DPE ziet de door haar gebruikte ruimte dan ook als een werkplaats, als een atelier. Het gebruik van de ruimte kost DPE een aardige duit, maar krijgt daar ook iets voor terug. Alle gebruikers betalen een geringe kostenvergoeding zodat DPE budgettair neutraal - wat betreft de huidige zaalkosten - kan draaien.

Het DPE atelier is gebaseerd op de filosofie van de Lege Ruimte: ‘In een emotioneel neutrale ruimte kunnen podiumkunstenaars experimenteren en hun producties in alle rust maken.

Met het beheren van dit podium-atelier heeft DPE een belangrijke doelstelling verwezenlijkt. Ze kan daadwerkelijk theater en muziek stimuleren. Tevens kan ze adviserend werken naar de diverse betrokkenen. Daarnaast ontstaat er tussen de vele gebruikers van de ruimte een artistieke kruisbestuiving.
Doelgroep
De Prinselijke Eenvoud heeft als doelgroep de autonome podiumkunstenaars van de stad Leeuwarden. Eenieder met behoefte aan repetitieruimte voor een kort- of langlopend project op het vlak van de podiumkunsten kan aankloppen bij DPE. Tevens kan DPE deze personen helpen bij het realiseren van productieplannen. DPE zoekt zelf actief naar personen en projecten, maar honoreert vaak ook spontane aanvragen als daartoe de mogelijkheid is.

Eigen Producties
Naast het instandhouden van de zaal/repetitieruimte heeft het bestuur zich ook ten doel gesteld eigen producties te ontwikkelen.

DPE heeft in het verleden verschillende producties onder haar hoede gehad Toekomst DPE wil in de toekomst een repetitieruimte (een podiumlaboratorium; een broedplaats) blijven beheren zodat nieuw autonoom talent in de stad een plaats heeft en/of kan vinden. DPE wil elk jaar een kleine incidentele productie op locatie maken. DPE wil grotere producties voor professionele en semi-professionele podiumkunstenaars ontwikkelen. Middelen Met de huidige inkomsten van de repetitieruimte kunnen globaal de kosten voor onderhoud en huur betaald worden. Voor de kleine producties wil DPE graag de steun van de Gemeente Leeuwarden. De grotere producties zullen het gehele traject moeten doorlopen, dwz dat de fonds- en subsidiewerving niet uit de lopende boekhouding van DPE betaald kunnen worden. Deze projecten zullen ieder afzonderlijk ingediend worden bij de locale en landelijke overheden en fondsen.
Activiteiten uit het verleden:

Geschiedenis: Opgericht in 1991 ….

Activiteiten tussen 1991 en 1996: Bleu Bloed (Floris Koot en Paul op’t Ende)

‘In 1997… kwam de mogelijkheid van een eigen DPE ruimte door aansluiting bij de Arendstuin-stichting

In 1998 is de DPE 2x verhuisd: in September naar de Wissedwinger, In Oktober naar de C. Troostschool

Activiteiten

Voorjaar 98 - Doodenschip
Augustus 98 - Magic Room
Voorjaar 99 - De Maangodin
voorjaar 99 - Burnt Out – openingsact tentoonstelling CHN
September 99 - Boemgeffu - Little House project
Najaar 99 - Kunstopdracht van de Gemeente Leeuwarden voor de Kunstuitleen.
99/2000 - Poe-project // deze produktie is gestopt in het voorjaar van 2000 ivm gebrekkige middelen
oktober 2001 - Roos
De DPE is betrokken geweest bij de volgende organisaties, bands en producties
Stadstheater; Doodenschip; Luie Hond; Stichting Hesp; Little House; Magic Room; Beest; Kadaverbak; Kleine Teun; Gudrun; Circus Kiekeboe; Studenten Circusschool De Hoogte; Maangodin; Burnt Out; Desiderta; Ridder Pelinor; Tomato; Ruag; Yamagata Ryu; Roos; Bare Handz